Lola Varela

Sinto a necesidade de manifestar a miña solidariedade co activista antirracista Mamadou Ba e achego este texto e unha fotografía.

Ven de ser publicado estes días na prensa que un  25% da mocidade de entre 15 e 29 anos en España son racistas e xenófobos e rexeitan aos xitanos e xitanas, ás persoas procedentes de África subsahariana e de Marrocos. Esta é a realidade e, se non intervimos urxentemente, a democracia estará en perigo.

Lola Varela
docente galega, feminista e colaboradora en prensa